BAAD מרכז לאמנות

English

Yael Messer – talk – 23/12/13

:Istanbul Rising:Taksim Square

 

למי אכפת מאמנות במרחב הציבורי? הביאנלה באיסטנבול 2013 כמקרה מבחן

יעל מסר

הבינאלה לאיסטנבול שננעלה לפני שבועות ספורים ביקשה להעלות שאלות של אזרחות וברבריות לנוכח תהליכי ג’נטרפיקציה ושינויים אורבניים. סוגיות אלו קיבלו תוקף ממשי בהתעוררות האזרחית הרחבה שהתרחשה בטורקיה השנה ובתגובה אלימה של הרשויות. הסיטואציה הייחודית הזו הציפה שורה של שאלות וקשיים הקשורים לתפקיד הביאנלה כאירוע אמנות ביקורתי ובינלאומי, ולמערכת היחסים הסבוכה בין הביאנלה, האמנים המשתתפים בה, תושבי העיר והרשויות המקומיות. האופן שבו הגיבה הביאנלה להתרחשויות הוביל לביקורת רבה בעולם האמנות ומחוצה לו והפך אותה למקרה מבחן מרתק של מערכת היחסים בין המרחב הפוליטי למרחב האסטתי

בהרצאתה תביא יעל מסר, שותפה בצוות האוצרות של הביאנלה, את השתלשלות האירועים; תספר על ההחלטות האוצרתיות שהתקבלו כתגובה לסיטואציה בטורקיה; ותפרט על הביקורות השונות שהושמעו כנגד החלטות אלו. ההרצאה/שיחה תעסוק בתפקיד של אמנות במרחב הציבורי בשעת משבר ובמערכת היחסים בין אקטיביזם לאמנות תוך השוואה למקרי מבחן אחרים כגון   הביאנלה האחרונה בברלין והדוקומנטה בקאסל.