BAAD מרכז לאמנות

English

תערוכות נירה פרג

העבודה של נירה פרג עוסקת בדרכים שבן מבנים חברתיים מצטלבים עם סמכותו של הפרט. בדרך כלל, הפרויקטים שלה הם סרט תיעודי המבוסס, אבל להפוך את המציאות לאירועי עין תיאטרלית. באמצעות שימוש בטכניקות עריכה מורכבות ומייצבי מולטימדיה בקנה מידה שונים, העניין של פרג בתוכניות חברתיות נשען על נקודת מבט ייחודית ואישי. "Re-looking" הוא דאגה עיקרי בעבודה בפועל שלה וחיים שלה כל יום, ולעתים קרובות בונה על תקופות של נסיעות אינטנסיבית ותצפיות קרובות.