BAAD מרכז לאמנות

English

תערוכות בן הגרי

מרחב זה מתאר 24 שעות בעולם הפוך שבו הדוממים והאנושיות מבוססות על היגיון של צבעי משלימים (שחור הופך לבן, אדום הופך ירוק, כחול הופך כתום, וצהוב הופך סגול) והיפוך של אור וצל (חדירה אור מכהה שלילי, ובמקומות מוצלים הפכו זרחניים). התוצאה נראית בסרט (על צלולואיד) היא תמונה חיובית, עם עיוותים מפתיעות הנובעות מתהליך ההיפוך הידני.

הסרט מתחיל בעלות השחר, כאשר הבית שטוף בחושך, זה מסתיים בצאת כוכבים, כפי שהאור נכנס. מרחב זה, דמותו של האמן בהיפוך צבעים, נע סביב בעיניים עצומות, אוזניים חסומות, ונחיריו סתומים. הוא מנסה לשמור על הסדר בעולם ההפוך שלו על ידי ביצוע מטלות יומיומיות ומנסה ללמד את התוכי שלו לדבר.המילים, שמות של האובייקטים המופיעים בסרט, נאמרות בעברית, אבל הפוכה.