BAAD מרכז לאמנות

English

תערוכות17.5.12 BAAD Influence

התערוכה הסתיימה!

על אודות התערוכה

תערוכה זו היא הראשונה להפתח במסגרת פרויקט ה-Reservoir והינה חלק מסדרת תערוכות מתוכננות אשר מטרתן לבדוק האם ניתן לייצר תערוכה ללא אוצרות הגמונית.

גוף העבודות המוצג בתערוכה הצטבר בתהליך של תגובת שרשרת – כל אמן שעבודתו נבחרה בחר את העבודה הבאה בתערוכה.

 

ביקורות על התערוכה:
רות פתיר "טיים אאוט" ע"מ 210.
גליה יהב "גלריה".