BAAD מרכז לאמנות

English

BAAD FaceBook eXhibition "הקיר החמישי" של הגלריה בפייסבוק

את/ה מוזמנ/ת לבקר, להצטרף, להגיב, להתחבר, לשתף וגם לעשות "לייק" בדף הפעילות שלנו ולהציע חברות ליוזר BAAD FBX.

מארחת: מיה אלרן