BAAD מרכז לאמנות

English

אודות מאגר המרכז לאמנות BAAD

מרכז לאמנות BAAD הינו מוסד לאמנות עכשווית הנתמך על ידי האקדמיה לאמנות בצלאל, ירושלים. המרכז ממוקמת בדרום תל אביב, בשיתוף עם התוכנית לתואר שני באמנויות.

במהלך השנים 2012-2013 גלריה באאד אספה כחמש מאות עבודות אמנות במגוון מדיומים; מפיסול לפרפורמנס, מציור עד סאונד ואמנות ווידאו. בחירת העבודות, שהושאלו לתקופת זמן קצובה, היתה של האמנים עצמם. כך נוצר "מאגר" של ועבור אמנות ישראלית עכשווית, אשר מהווה את הליבה הקונספטואלית והפרקטית של באאד.

"מאגר" הינו המצב הגולמי של מבנה אשר מכיל בתוכו פרפורמנסים מבוססי במה, הקרנות, וגלריה, לצד ראיונות ווידאו, פודקאסטים, פלייליסטים, ותערוכות אינטרנטיות בפייסבוק. אנו מזמינים אמנים ותיאורטיקנים לייצר נארטיבים המהווים ארטיקולציה החושפת את הפלטפורמה, ובו בזמן מבססת את הקונטקסט התוכני שלה.

נושא המחקר שלנו הוא מסה חסרת צורה המשמשת את אלו המייצרים אותה דרך מספר ערוצים שונים. המסה מצביעה על עקרון של פעולה, ממשק המשמש עבור יצירת לינקים בלתי צפויים בזמן בלתי צפוי. אפשר שזוהי אשליה של קונצנזוס, של האפרטוס החברתי; הטקסים, האמנות, האסתטיקה, הארכיטקטורה, כולם ממקמים את הפעילות של BAAD כמשהו המתפקד מחוץ לגבולות האקטואליה.

אוצר: יונתן טואיטו