BAAD מרכז לאמנות

English

יוחאי אברהמי

נ. 1970, ישראל


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: B01AVYO01
שם העבודה: דרך יפו
שנה: 2008
מדיום: צילום
טכניקה: עט על נייר
מידות: 29.7x21 ס"מ

פרטי התקשרות

yochaiavrahami@gmail.com

קבצים מצורפים

תערוכות BAAD

עבודות נוספות

יוחאי אברהמי - עבודות נוספותיוחאי אברהמי - עבודות נוספותיוחאי אברהמי - עבודות נוספותיוחאי אברהמי - עבודות נוספות