BAAD מרכז לאמנות

English

יעקב גבאי

נ.1937
חי ועובד בקיבוץ יגור.


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: R07GAYA01
שם העבודה: רום
שנה: 2010
מדיום: ציור
טכניקה: שמן על מזונייט
מידות: 55x38 ס"מ

פרטי התקשרות

yacov5570@gmail.com
www.yacovgabay.net

קבצים מצורפים

תערוכות BAAD

עבודות נוספות

יעקב גבאי - עבודות נוספותיעקב גבאי - עבודות נוספותיעקב גבאי - עבודות נוספותיעקב גבאי - עבודות נוספותיעקב גבאי - עבודות נוספות