BAAD מרכז לאמנות

English

טלי בן בסט

נ.1959
חיה ועובדת בתל אביב.


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: R7BETA01
שם העבודה: אישה עם נוצות
שנה: 2010
מדיום: ציור
טכניקה: מדיה מעורבת על נייר
מידות: 35x25 ס"מ

פרטי התקשרות

tal@mer.co.il

קבצים מצורפים

תערוכות BAAD

עבודות נוספות

טלי בן בסט - עבודות נוספותטלי בן בסט - עבודות נוספות