BAAD מרכז לאמנות

English

ריקרדו רויסטשר

נ. 1963
חי ועובד בתל אביב 


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: YVRORI05
שם העבודה: רדיפה
שנה: 2012
מדיום: וידאו
טכניקה: וידאו
זמן: 09:12 דק‘

פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: YVRORI04
שם העבודה: צפים
שנה: 2011
מדיום: וידאו
טכניקה: וידאו
זמן: 5:00 דק‘

פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: YVRORI03
שם העבודה: הולכת (בשיתוף עם שרון קאשי)
שנה: 2011
מדיום: וידאו
טכניקה: וידאו
זמן: 2:00 דק‘

פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: YVRORI02
שם העבודה: קקפוניה (בשיתוף עם ערן קובליק קידר)
שנה: 2007
מדיום: וידאו
טכניקה: וידאו
זמן: 7:20 דק‘

פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: YVRORI01
שם העבודה: הדרמה
שנה: 2005
מדיום: וידאו
טכניקה: וידאו
מידות: 03:30 min ס"מ

פרטי התקשרות

ricroj@yahoo.com
ricroj.com