BAAD מרכז לאמנות

English

מירב הימן

נ. 1972
חיה ועובדת בישראל 


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: R10HEME01
שם העבודה: תותים
שנה: 1995
מדיום: צילום
טכניקה: הדפסה כרומוגנית
מידות: 103x86 ס"מ

פרטי התקשרות

meirav.heiman@gmail.com
www.meirav.net

תערוכות BAAD

עבודות נוספות

מירב היימן -עבודות נוספותמירב היימן- עבודות נוספותמירב היימן-עבודות נוספות