BAAD מרכז לאמנות

English

אלה ספקטור

נ. 1979
חיה ועובדת בתל אביב 


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: B13SPEL03
שם העבודה: ללא שם
שנה: 2009
מדיום: פיסול
טכניקה: אובייקט מצוי מטופל, מכונת אדים
מידות: 48x12x12 ס"מ

פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: B13SPEL01
שם העבודה: ריסים
שנה: 2009
מדיום: פיסול
טכניקה: מראות עגולות, ויבראציות שקטות, רמקולים שמשיעים תדרים נמוכים, פיאה
מידות: 2x 60 diameter ס"מ

פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: B13SPEL01
שם העבודה: קר יותר
שנה: 2009
מדיום: פיסול
טכניקה: אובייקט מצוי מטופל, נורות ניאון
מידות: 35x35x15 ס"מ

פרטי התקשרות

ella.spector@gmail.com

קבצים מצורפים

תערוכות BAAD

עבודות נוספות

אלה ספקטור - עבודות נוספותאלה ספקטור - עבודות נוספותאלה ספקטור - עבודות נוספותאלה ספקטור- עבודות נוספותאלה ספקטור-עבודות נוספותella-dina_1Mugdhot