BAAD מרכז לאמנות

English

אלי פטל

נ. 1974, ישראל
חי ועובד בתל אביב 


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: G16PEEL01
שם העבודה: ההר
שנה: 2002
מדיום: ציור
טכניקה: מדיה מעורבת
מידות: 82x64 ס"מ

פרטי התקשרות

epetel@gmail.com

קבצים מצורפים

עבודות נוספות

אלי פטל  -עבודות נוספותאלי פטל - עבודות נוספותאלי פטל-עבודות נוספות