BAAD מרכז לאמנות

English

דרור דאום

נ. 1970, יפו
חי ועובד בתל אביב


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: G15DADR01
שם העבודה: מחקר עצים ונייר #2
שנה: 2010
מדיום: צילום
טכניקה: הדפסת פיגמנט ארכיבי
מידות: 33x44 ס"מ

פרטי התקשרות

dror-da@zahav.net.il

קבצים מצורפים

תערוכות BAAD

עבודות נוספות

דרור דאום  -עבודות נוספותדרור דאום - עבודות נוספותדרור דאום-עבודות נוספות