BAAD מרכז לאמנות

English

דויד אופנהיים

נ. 1965
חי ועובד בתל אביב 


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: YVOPDA03
שם העבודה: טקסים ופולחנים
שנה: 2009
מדיום: וידאו
טכניקה: וידאו
זמן: 03:43 min דק‘

פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: YVOPDA02
שם העבודה: Occupation loops
שנה: 2009
מדיום: וידאו
טכניקה: וידאו
זמן: 06:30 min דק‘

פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: YVOPDA01
שם העבודה: כיבוש האמא של הטרור
שנה: 2004
מדיום: וידאו
טכניקה: וידאו
זמן: 00:30 min דק‘

פרטי התקשרות

david@day-dream.com
day-dream.com/nn/n-projects.htm

קבצים מצורפים

תערוכות BAAD