BAAD מרכז לאמנות

English

דפנה שלום

נ. 1966
חיה ועובדת בתל אביב 


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: YVSHDA02
שם העבודה: ימים מפחידים: טרילוגיה.
שנה: 2010-2006
מדיום: וידאו
טכניקה: וידאו
זמן: 20:14 min דק‘

פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: YVSHDA01
שם העבודה: הקילומטר השבור
שנה: 2009
מדיום: וידאו
טכניקה: וידאו
זמן: 07:50 min דק‘

פרטי התקשרות

studio.dafna@gmail.com

קבצים מצורפים

תערוכות BAAD

עבודות נוספות

דפנה שלום - עבודות נוספותדפנה שלום - עבודות נוספותדפנה שלום-עבודות נוספות