BAAD מרכז לאמנות

English

ענת אביב

נ. 1965
חיה ועובדת בתל אביב 


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: R10AVAN01
שם העבודה: כנסייה
שנה: 2011
מדיום: ציור
טכניקה: שמן על בד
מידות: 90x84 ס"מ

פרטי התקשרות

anataviv@zahav.net.il

עבודות נוספות

גזר הדין (ענת קם)2מרסלין בוכהפרופיל (ענת קם)Picture 0105כתר