BAAD מרכז לאמנות

English

עמיחי מלכי

נ. 1973
חי ועובד בישראל


פרטי עבודה במאגר

מספר סידורי: G08MEAM01
שם העבודה: Dry
שנה: 2011
מדיום: צילום
טכניקה: inkjet print
מידות: 60x60 ס"מ

פרטי התקשרות

wp.amihaimelki.com
amihaimelki@yahoo.com

קבצים מצורפים

תערוכות BAAD

עבודות נוספות

עבודות נוספותעבודות נוספות2עבודות נוספות3