BAAD מרכז לאמנות

English

תערוכות15.11.12 - 20.12.12 ר נ ד ו ם

התערוכה הסתיימה!

על אודות התערוכה

שנת הפעילות הנוכחית של ה-BAAD נפתחה עם התערוכה 'רנדום'. העבודות לתערוכה נבחרו באופן רנדומלי על-ידי תוכנת מחשב שבנה האמן ניר הראל. בנוסף לבחירת העבודות התוכנה אף ממפה את המיקום שלהן בחלל הגלריה. התערוכה רנדום היא מימוש של אחת התוכניות  שיצרה התוכנה. המחווה המשחקית הזאת משמשת כנקודת קצה ממנה מבקש פרוייקט המאגר באאד לפתח מנגנוני תצוגה החושבים מחדש את הפורמט המוכר של תערוכות קבוצתיות.

תודה לשרון פדידה, בר פבר, תום פורת, אבי אלבז, אמיר בן עמי, שי סובול, אריאל פלג ומיה אלרן שהופיעו במהלך התערוכה.

קטעי עיתונות על התערוכה:
הילה שקולניק-ברנר בעכבר העיר
ראיון של ניר הראל עם ויטה קיירס ב-YNET

תמונות מהתערוכה

קישורים נוספים

אמנים משתתפים