BAAD מרכז לאמנות

English

פרסום פתיחה במרכז לאמנות BAAD

טופס פרטים לפרסום פתיחה

לפרסום פתיחה חדשה באתר BAAD אנא שילחו את הפרטים המופיעים מטה וצרפו תמונה מייצגת לאירוע (אירועים ללא תמונה לא יוכלו להתפרסם באתר!)

אנא שילחו את הפרטים במלואם ובשתי שפות (עברית ואנגלית)

 

שם איש קשר (שמך)

דואר אלקטרוני

שם הגלריה / המוזיאון *

→ אנגלית *

כתובת מלאה של הגלריה / המוזיאון *

→ אנגלית *

כתובת אתר או דף אינטרנט של הגלריה / האירוע

→ אתר / דף באנגלית

שם האירוע (מקוצר ככל האפשר)*

→ אנגלית *

תאריך פתיחה *

תאריך נעילה

כמה מילים על אודות האירוע

→ אנגלית

צירוף תמונה *