BAAD מרכז לאמנות

English

מיכל הלפמן – CHANGE

הפתיחה ביום ה', 28.11 בשעה 20:00

בערב הפתיחה יתקיים מיצג בביצועה של בשמת נוסן

++++++

חדר – artstation

שרון דרעי

יום חמישי, ה-12.12.13, בשעה 20:00

כתובת: מתחם התחנה מנשייה 14(נווה צדק)

++++++

פורמייקה ופנטומימה / מטלון 25

נוי פורר

יום חמישי, ה-28.11, בשעה 20:00

כתובת: מטלון 25
++++++

 

La Maga :גלריה 121
אליסה שחף
אוצרת: אסנת ישראלי
מסיבת טרום נעילה של התערוכה
ביום חמישי 5.12 בשעה 20:00
כתובת: הרצל 121 תל אביב

++++++

מקורות: גלריה נגא
הילה טוני נבוק
התערוכה הוארכה בשבוע עד יום שבת ה-14 בדצמבר 2013

 

++++++

דיוקנאות: הגלריה לאמנות ישראלית

תערוכה שלישית לעונת 'שלשות'

גדעון גכטמן – רפי לביא – דוד וקשטיי

2.12.13 – 22.12.13

פתיחה והקרנת הסרט גדעון גכטמן, רפי לביא, דוד וקשטיין 1993

ביום שני 2.12.13   בשעה 17:30

++++++

כוכבים ועפר –  גלריית עין הוד בכפר האמנים עין הוד

23.11.13 – 8.2.14

אוצרת: נעמי הוס