BAAD מרכז לאמנות

English

תערוכות14.3.13 - 30.3.13 מופשט קונקרטי

התערוכה הסתיימה!

על אודות התערוכה

תערוכה מאת ריקרדו רויסטשר
יום חמישי, 14 במרץ, בשעה 20:00
גלריה באאד בצלאל, סלמה 60, תל אביב

הכניסה חופשית

בתחילת המאה ה 20-רצה הציור לעשות צעד ולהתקרב לאמנות הנשגבת והמופשטת שהיא המוזיקה, כפי שנתפשה בימים האלו, וכך נולדה כפי שהוגדרה מאוחר יותר ההפשטה הלירית.

כ 40-שנה מאוחר יותר היו המוזיקאים אשר עשו צעד הפוך, ורצו לקרב את המוזיקה לעולם האובייקטים הממשיים.

באמצעות הקלטות של צלילים ורעשים, שמקורם אינם בכלים מוזיקליים מכוונים היטב, יצרו יצירות מוזיקליות אשר עשו מהפכה של ממש בעולם המוזיקה. כך "נולדה" המוזיקה הקונקרטית.

תערוכה זו נולדה כמחווה של שתי תנועות אלו, האחת באמנות הפלסטית והשנייה באמנות המוזיקה, אשר עשו את דרכן אל חיק זרועותיה אחת של השנייה.

העבודות המוצגות בתערוכה לקוחות מאוסף "המאגר" של הגלריה. בחירת העבודות נעשתה ע"י ריקרדו רויסטשר, כניסיון להתחקות אחר תהליך החוויה הסינסטזית, כשם שואסילי קנדינסקי, הנחשב לאבי ההפשטה הלירית, חווה סינסטזיה בין צבעים וצלילים.

בנוסף, רויסטשר בחר בעבודות שמעלות בראשו צלילים ברורים מחיי היומיום, אסף את "הצלילים" ויצר רובד אודיטיבי, אליו מתווסף מערך צילומי תקריב של העבודות הנבחרות לכדי עבודת וידאו שמלווה את התערוכה.

התערוכה תוצג עד ה-30 במרץ.

 

צילומים: לנה גומון

 

תמונות מהתערוכה