BAAD מרכז לאמנות

English

ארכיון יונתן מסה
2012


ארכיון יונתן מסה נוצר משיתוף פעולה בין תלמידי התואר השני לאמנויות של בצלאל ובין המרכז לאמנות BAAD. הארכיון הוא עדות לערב פרפורמנס בו סטודנטים העניקו למסה מתנות, עבודות, מיצגים, וטקסטים. כיום האוביקטים מוצגים כחלק מארכיון ה"מאגר".
יונתן מסה התארח על ידי תוכנית התואר השני לאמנויות של בצלאל בשיתוף עם מוזיאון תל-אביב.

תמונות ארכיון מן המפגש