BAAD מרכז לאמנות

English

באאד מינגלינג פירסום

שלום,
בשביל לפרסם באתר שלנו יש לשלוח מייל לכתובת baadgallery@gmail.com
בכדי שנדע המייל מיועד לאתר נא לציין בכותרת "באאד מינגלינג"
נא לצרף דימוי (אירועים ללא דימוי לא יפורסמו)
המייל צריך לכלול:

פרטים מלאים בעברית ואנגלית
שם האירוע
שמות המציגים
טקסט על האירוע
לינק לגלריה/מוזיאון + כתובת מדויקת